Nemocnice uzavřely rámcové smlouvy s VZP. V kraji zůstává zachována dostupnost nemocniční péče

16. 12. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

Obyvatelům Plzeňského kraje zůstane i v dalších pěti letech zachována dostupnost nemocniční zdravotní péče jako dosud. Nemocnice Plzeňského kraje totiž v těchto dnech uzavřely rámcové smlouvy o poskytování péče ve stávající struktuře s nejvýznamnější českou zdravotní pojišťovnou. Smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR platí minimálně do roku 2023.

Rámcové smlouvy jsou základními smluvními dokumenty mezi nemocnicemi jakožto poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, které takto objednávají péči pro své klienty. Nemocnice se v ní zavazují poskytovat odbornou ambulantní i hospitalizační péči pojištěncům a pojišťovny se zavazují tuto péči za své pojištěnce hradit.

„Uzavření rámcových smluv s největší zdravotní pojišťovnou v zemi je pozitivním signálem, že všechny krajské nemocnice mají své místo na mapě, že se s nimi počítá ve struktuře poskytovatelů lůžkové péče i do budoucna a že je třeba je dále rozvíjet,“ říká Marek Kýhos, předseda představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, která šest krajských zařízení s celkem 1019 zdravotními lůžky a 1768 zaměstnanci řídí.

Do Skupiny NPK patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s rehabilitací v Horažďovicích a v Plané.

Všechny krajské nemocnice budou i nadále poskytovat péči také pojištěncům všech zbývajících zdravotních pojišťoven. 


Zpět

Zápatí - další informace

Kontakt

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
Kyjovská 607, 348 15  Planá
IČO: 26360896 DIČ: CZ26360896

zobrazit na mapě

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.