Nemocnice vznikla na svatém vrchu z konviktu redemptoristů

Současná nemocnice dříve léčebna vznikla na severozápadním okraji Plané
v 50. letech minulého století. Už před ní ale v jižním svahu pod kostelem Svaté Anny na stejnojmenném vrchu (527 m n.m.) stál jiný objekt. Začal jej stavět
v září 1922 místní řád redemptoristů jako misijní dům a chlapecký konvikt. Postaven byl v roce 1925 a brzy na to k němu přibyla ještě studentská ubytovna. Tyto stavby daly základ dnešnímu nemocničnímu areálu.

Dominantou lokality je původně gotický kostel. První písemná zmínka o něm je z roku 1515, a to v souvislosti s požárem, který zde pak řádil ještě několikrát.
A několikrát byl opravován či přestavován i samotný kostel. Nejvýznamněji v roce 1726 do barokní podoby a pak počátkem 20. století, kdy byl rozšířen u západního průčelí o hrobku rodu Nostitzů. Tento rod předal v roce 1918 kostel a po dohodě s plánskými radními i okolní pozemky právě redemptoristům. Ti tak kolem kostela začali hospodařit a stavět.

Působili zde do druhé světové války, kdy kostel i konvikt zabrali nejprve v roce 1939 pro své potřeby nacisté (Wehrmacht) a po nich berlínské mládežnické hnutí Hitler Jugend. V roce 1946 se na krátkou dobu do roku 1950 vrátili redemptoristé. Po nich zde vláda ubytovala na dva roky řecké uprchlíky. Poté již budovy sloužily výhradně zdravotnictví. 

Zřídit v tomto místě léčebnu se nabízelo i vzhledem k léčivému Svatoanenskému pramenu na severním svahu vrchu. Pramen byl znám jako zázračný od nepaměti. Nad jeho vývěrem byla v roce 1667 vybudována kaple. Její torzo je v zarostlém terénu stále patrné. Pramen ale v 80. letech zanikl.

Po roce 1952 se zde jako první léčili veteráni z druhé světové války. Z vojenské nemocnice se ale v roce 1955 stalo sanatorium pro nemocné tuberkulózou a
v roce 1967 se Svatá Anna stala hlavní okresní nemocnicí, neboť se sem přestěhovala většina oborů z nemocničního areálu v Plané, který byl přestavován. V té době využívala zdejší nemocnice i objekt bývalého zájezdního hostince a penzionu na východním svahu.

Po roce 1990 už byla opět většina oborů zpátky ve městě. Za městem zůstala jen interna a rehabilitace. Jako nemocnice následné péče slouží zařízení od roku 2000. Léčebna byla od 60. let až do roku 1991 řízena Okresním ústavem národního zdraví Tachov. Po zrušení OÚNZů ji předal stát do správy okresního úřadu. V roce 2004 převzal zařízení Plzeňský kraj. V té době již ve městě nemocnice akutní péče zanikla. 

2015100604-historie

  

2015100610-sva


Současnost

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.