Hospitalizace

Jsme si vědomi , že každá hospitalizace Vás či Vámi blízké osoby  bývá tou méně očekávanou a vítanou životní zkušeností. Obav z pobytu v nemocnicích jsme si vědomi. Týmy lékařů, sester a dalších pracovníků se proto  snaží, aby pobyt každého pacienta byl co nejefektivnější a nejpříjemnější. Personál je připraven věnovat za pomoci moderních přístrojů a technologií maximální odbornou péči a hospitalizaci udělat milou i po lidské stránce.

K tomu, aby na pobyt v nemocnici převážily příjemné vzpomínky, může ale významně přispět i samotný pacient či jeho blízcí, kteří jej navštěvují. Rádi vám tímto poskytneme informace a tipy, jak hospitalizaci co nejvíce ulehčit.

Přijetí k plánované hospitalizaci

K plánované hospitalizaci se do nemocnice dostavte ráno od 9:00 do 11:00 hodin určeného dne. K přijetí se hlaste u sociální pracovnice/příjmové sestry v přízemí budovy Pokud se nemůžete dostavit v určený termín, kontaktujte nemocnici 374 751 912.

Po přijetí na oddělení Vám bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude příprava na vyšetření nebo operační zákrok popř. jaká bude následovat léčba.

Na oddělení budete mít možnost seznámit se s právy pacientů a dalšími důležitými informacemi. 

Informace o vašem zdravotním stavu bude během hospitalizace i později poskytovat ošetřující lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu tzv. informovaného souhlasu s hospitalizací. Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a také budete informováni o další doporučené léčbě.

  

Přijetí k hospitalizaci

Co si (ne)vzít s sebou do nemocnice?

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.