Propuštění z nemocnice

O termínu propuštění z nemocnice v případě hospitalizace informuje ošetřující lékař. Poskytne Vám také instrukce ke způsobu domácí péče a seznámí Vás, jak včas odhalit případné komplikace a jak je řešit. Zároveň připraví propouštěcí zprávu pro lékaře, který Vás k hospitalizaci doporučil.

Odchod z nemocnice

Po sdělení ukončení hospitalizace plánujte opuštění nemocnice společně s personálem. Nemocnice doporučuje, aby při ukončení hospitalizace pacientovi pomohli blízcí a zajistili pohodlný odvoz.

Na sanitku má pacient nárok pouze v tom případě, kdy na základě jeho zdravotního stavu tento způsob dopravy do místa bydliště nemocného indikuje lékař. 

Při propuštění z nemocnice odevzdá pacient všechny zapůjčené ortopedické pomůcky a budou mu vydány svršky a věci. Při odchodu nechť si pacient či jeho blízcí pečlivě zkontrolují, zda v nemocnici nic nezapomněli, např. pokud využíváte možnosti úschovy cenností či peněz.

Předčasné propuštění

Na žádost pacienta je možné předčasné propuštění pouze po sepsání písemné žádosti (negativního reversu). Při onemocnění, kde je indikováno povinné léčení ze zákona a v ohrožení života, nemůže být pacient propuštěn ani na revers.

Po propuštění

Propouštěcí zprávu zasílá nemocnice praktickému lékaři, u kterého je pacient registrován, nebo je předána pacientovi do rukou. Pacient by měl do tří dnů po svém propuštění ohlásil svému lékaři návrat z nemocnice, aby byla zajištěna plynulost léčby.

Jménem Nemocnice následné péče Svatá Anna přejeme propuštěným pacientům brzké uzdravení a rychlou rekonvalescenci. Doufáme zároveň, že byli s péčí u nás spokojeni.

poděkování

Poděkování

Pokud chcete svým ošetřujícím vyjádřit vděk za dobře odvedenou práci a příjemné vystupování, dovolujeme si Vás upozornit, že zaměstnanci nesmějí přijímat individuální věcné či finanční dary. Máte-li tedy zájem ocenit péči nad rámec verbálního poděkování, lze zaslat děkovný či pochvalný vzkaz (formulář níže) nebo podpořit naši nemocnici finančním darem.

Informace k poskytnutí daru naleznete zde.Pošlete ošetřujícím poděkování nebo pochvalu. Rádi vzkaz předáme 

* Povinná položka

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.