Sledování spokojenosti pacientů

Nemocnice následné péče Svatá Anna dlouhodobě sleduje míru spokojenosti pacientů  s léčbou na lůžkových odděleních. Sledování se provádí dotazníkovým průzkumem od roku 2013.

Dotazníky a jejich distribuce

Dotazník lze vypnlit elektronicky - online níže a nebo tištěný odevzdat do označených schránek (u výtahu) /poslat poštou.

Tištěné dotazníky se distribuují v průběhu hospitalizace, zpravidla den před plánovaným propuštěním. Dotazníky si může pacient vyžádat i zpětně na oddělení . 

Vyplňování a sběr

Dotazníky obsahují několik jednoduchých dotazů s hodnocením známkami, slovním hodnocením a statistickým zjišťováním. Vyplňují se ručně jakýmkoli vhodným psacím prostředkem. Při vyplňování dotazníků mimo ordinaci nebo lůžkovou stanici je třeba vyplnit i název pracoviště (v záhlaví dotazníku), kde byl pacient ošetřován či léčen. Vyplněný dotazník lze odevzdat personálu, který jej pacientovi poskytl, do schránky u recepce nemocnice nebo jej lze zaslat poštou na (adresa zde). 

Zpracování vyhodnocení

Dotazníky zpracováváme do elektronické podoby, zpravidla dvakrát do roka, po té provedeme vyhodnocení. Souhrnné vyhodnocení včetně zpracovaných elektronických přepisů má k dispozici management nemocnice.

Dopady zjištění a opatření

Manažer kvality buď reaguje na zjištění z dotazníků spokojenosti v reálném čase, kdy se s nimi průběžně seznamuje,  nebo prezentuje výsledky vedoucím pracovníkům při poradách. V případě negativního hodnocení konkrétních parametrů navrhuje společně vedení nemocnice a oddělení opatření, která negativním jevům zabrání.

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.