Sledování spokojenosti pacientů

Nemocnice následné péče Svatá Anna dlouhodobě sleduje míru spokojenosti pacientů  s léčbou na lůžkových odděleních. Sledování se provádí dotazníkovým průzkumem. Od roku 2013 je tento systém sledování spokojenosti jednotný ve všech akutních nemocnicích resp. nemocnicích následné péče skupiny Nemocnice Plzeňského kraje.

Dotazníky a jejich distribuce

Dotazníky se distribuují v průběhu hospitalizace, zpravidla den před plánovaným propuštěním. Dotazníky si může pacient vyžádat i zpětně na oddělení či v recepci nemocnice. 

Vyplňování a sběr

Dotazníky obsahují několik jednoduchých dotazů s hodnocením známkami, slovním hodnocením a statistickým zjišťováním. Vyplňují se ručně jakýmkoli vhodným psacím prostředkem. Při vyplňování dotazníků mimo ordinaci nebo lůžkovou stanici je třeba vyplnit i název pracoviště (v záhlaví dotazníku), kde byl pacient ošetřován či léčen. Vyplněný dotazník lze odevzdat personálu, který jej pacientovi poskytl, do schránky u recepce nemocnice nebo jej lze zaslat poštou na (adresa zde). 

Zpracování vyhodnocení

Dotazníky zpracováváme do elektronické podoby, zpravidla dvakrát do roka, po té provedeme vyhodnocení. Souhrnné vyhodnocení včetně zpracovaných elektronických přepisů má k dispozici management nemocnice.

Dopady zjištění a opatření

Manažerka kvality prezentuje po seznámení výsledky vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení, zejména vedoucím lékařům či staničním sestrám. V případě negativního hodnocení konkrétních parametrů navrhuje společně vedení nemocnice a oddělení opatření, která negativním jevům zabrání. V případě, že se negativní jevy opakují dlouhodobě, řeší se opatření i na úrovni společnosti Nemocnice Plzeňského kraje.

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.