Podávání a vyřizování stížností

Vážení pacienti a spoluobčané,

ocitáte se v naší nemocnici zřejmě proto, že Vás tíží nějaký zdravotní problém. Naším cílem je Vám pomoci. K tomu využíváme všech svých odborných lékařských, ošetřovatelských a legislativních znalostí a snažíme se, abyste v tomto složitém a mnohdy zdlouhavém procesu byli maximálně spokojeni. Pokud by tomu tak ani přes naši maximální snahu nebylo, je Vaším plným právem podat proti postupu Nemocnice Svatá Anna odůvodněnou stížnost, která by byla v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo s činnostmi souvisejícími se zdravotními službami.

Postup pro podávání a vyřizování stížností

Pacienti a další osoby jsou oprávněny podávat stížnosti dle následujícch náležitostí. Postup pro vyřizování stížností
dle zákona č 372/2011 Sb.

Za stížnost se považuje ústní nebo písemné podání, kterým se fyzické nebo právnické osoby (dále jen stěžovatel) obracejí na NNP Svatá Anna, s.r.o. ve věci ochrany svých zájmů nebo kterým fyzické či právnické osoby upozorňují 
na nedostatky a závady.

Osoby oprávněné k podání stížností

Proti postupu NNP Svatá Anna, s.r.o. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011Sb. může podat stížnost

Podací místo a příjem stížností

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.