O společnosti

Zřizovatelem Nemocnice následné péče Svatá Anna a jejím jediným akcionářem je Plzeňský kraj.

Nemocnice následné péče Svatá Anna je zdravotnickým zařízením, které je od prosince 2014 akreditováno dle standardů kvality Spojené akreditační komise (SAK).

Nachází se v krásné přírodě v blízkosti města Planá
u Mariánských Lázní.

Máme 100 lůžek s ošetřovatelskou a rehabilitační péčí včetně lůžek pro poskytování sociálních služeb.

Motto:

„Nemoci a úrazy si nevybírají. Je ale možné si vybrat, jak rychle a kvalitně se po nich zotavit. Svým pacientům pomáháme zpět do Života."

Dagmar Špédlová, předsedkyně rady jednatelů

SA2

Moderní, rodinná nemocnice

Pomáháme lidem, kterým zranění či nemoc způsobily snížení pohyblivosti, naučit se s trvalým hendikepem nebo po operaci či léčbě opět samostatně pohybovat a vrátit se pokud možno k plnohodnotnému životu a být soběstačný.

Doléčujeme zdravotní potíže ze všech oborů medicíny zejména léčebnou tělesnou výchovou.

K hospitalizaci se přistupuje, pokud pacient nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jeho zdravotní stav přitom vyžaduje doléčení se stálou lékařskou a ošetřovatelskou péčí.

Zároveň poskytujeme individuální ošetřovatelskou péči a popř. i sociální služby.

Proč si vybrat péči u nás?

  • Nemocnice má nyní 80 lůžek následné péče, 20  sociálních. Veškerá péče je poskytována v rámci jedné budovy.
  • V nemocnici je zaměstnáno zhruba 65 lidí, více než 70 % jsou zdravotníci.  
  • Měsíčně přijímáme kolem 80 pacientů. 
  • Nemocnice je akreditována dle národních akreditačních standardů SAK (Spojená akreditační komise, o.p.s.).
  • V nemocničním areálu a zejména v těsné blízkosti hlavní budovy je možné parkování.. 
  • Nemocnice slouží obyvatelům několika okresů Plzeňského kraje a částečně i Karlovarského kraje.

Další informace

Informace o společnosti Nemocnice následné péče, s.r.o. zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zobrazit

Plzeňský kraj dále vlastní nemocnice akutní péče a v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a Stodu a nemocnici následné péče v Horažďovicích. Mimo to zřídil společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., která strategický řídí rozvoj jmenovaných zdravotnických zařízení.

Nemocnice Plzeňského kraje

 

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.