Následná péče / Ošetřovatelství

Nemocnice následné péče Svatá Anna slouží pacientům, jejichž stav nevyžaduje pobyt přímo na standardních lůžkách akutní péče, ale přitom potřebují odborně doléčit či rehabilitovat, a vyžadují proto pravidelnou lékařskou, terapeutickou nebo ošetřovatelskou péči.

Pacienti k nám přicházejí buď z jiných zdravotnických zařízení a pokračují v již započaté léčbě, nebo z domácího prostředí na doporučení praktických lékařů či lékařů specialistů, když ambulatní péče není možná nebo dostatečná či selhává. Poskytovaná péče  je hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami. 

Péče na lůžku

Nemocnice Svatá Anna pomáhá lidem, kterým zranění, interní nemoc či operace způsobily dočasné nebo i trvalé snížení pohyblivosti, aby se doléčili a naučili se s trvalým hendikepem nebo po operaci či interní léčbě opět samostatně pohybovat a vrátit se pokud možno zpět k plnohodnotnému životu a být soběstačný.

  • Doléčujeme zdravotní potíže ze všech oborů medicíny zejména léčebnou tělesnou výchovou.
  • Ošetřovatelskou a rehabilitační péči doporučuje pacientovi ošetřující lékař (praktický, obvodní, specialista).
  • Poskytujeme individuální ošetřovatelskou péči a popř. i sociální služby.
  • Ošetřovatelská péče u odpovídá moderním trendům a postupům v komplexní péči o pacienta.
  • Péči zajišťuje vysoce kvalifikovaný ošetřovatelský personál, který je v oboru průběžně vzděláván.
  • U nevyléčitelných pacientů je maximální snaha udržet stabilizovaný důstojný komfort v závěrečné fázi života a to bez fyzického a psychického utrpení.

Svatá Anna (13)

S výjmkou rehabilitace poskytuje nemocnice péči výhradně hospitalizovaným pacienům. Lůžková část nemocnice disponuje 80 zdravotnickými lůžky a je rozdělena do tří oddělení:

Na jednotlivá oddělení jsou pacienti lékařem přiděleni podle diagnóz, míry soběstačnosti a podle možnosti aktivně rehabilitovat.

Nemocnice poskytuje péči nejen pacientům ze spádových oblastí, ale komukoli, kdo o ni projeví zájem z jakékoli části ČR. Pacienti mají svobodnou volbu vybrat si zdravotnické zařízení, kde si přejí být léčeni.

Proč si vybrat péči u nás?

   


Tým

Vedení

Screenshot_20230911_140344_Samsung Internet

    MUDr. Sergej Krasenko,CSc.
     primář

     374 751 911 (sekretariát)

     sergej.krasenko@svataanna.
nemocnicepk.cz

F_2A2_7237

Miroslava Kordíková
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra

374 751 910

miroslava.kordikova@svataanna.nemocnicepk.cz


1. stanice - ošetřovatelská

MUDr. Darina Lukačejdová-  lékařka
Bc. Jana Krátká - staniční sestra

2. stanice - rehabilitačně-ošetřovatelská

MUDr. Zlata Šlehoferová - lékařka
Marie Eidelpesová - staniční sestra

3. stanice - rehabilitační

MUDr. Václav Vokatý - lékař
MUDr. Roman Hranička - lékař
MUDr. Staňková Jana - lékař
Věra Vrábelová - staniční sestra

Další nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry, ošetřovatelé, sanitáři, pečovatelé a rehabilitační pracovníci. 


Kontakt

1. stanice (ošetřovatelská, 1.patro) 374 751 916 info@svataanna.nemocnicepk.cz 
2. stanice (ošetřovatelsko-rehabilitační, 2.patro) 374 751 917
3. stanice (rehabilitační, 3.patro) 374 751 918

Oddělení

Nemocnice prošla v uplynulých letech rekonstrukcí, která zahrnovala modernizaci pokojů a sociálních zařízení. Převážná část pokojů je dvou- a třílůžkových. Lze si zajistit i pobyt v nadstandardním jednolůžkovém pokoji. 

V celé nemocnici je bezdrátové připojení k intenetu (wi-fi).   

Na každém oddělení je jídelna, která slouží i jako místnost pro vzájemné setkávání pacientů nebo pro setkávání pacientů s návštěvami.

Na každém oddělení je tělocvična pro rehabilitační cvičení. Podstatná část rehabilitace se pak provádí v přízemí a suterénu budovy, kam vede bezabariérový výtah.

V objektu nemocnce je konferenční místnost, kde se příležitostně konají mj. i společenské akce jako např. koncerty. 

Svatá Anna (3)


Ke stažení


Hospitalizace 

K plánované hospitalizaci se do nemocnice dostavte ráno od 9:00 do 11:00 hodin určeného dne.
K přijetí se hlaste u sociální pracovnice/příjmové sestry v přízemí budovy Pokud se nemůžete dostavit v určený termín, kontaktujte nemocnici 374 751 912.

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený), máte-li aktuální laboratorní výsledky  a doporučení k hospitalizaci.  Kontaktní adresu
a telefon na rodinné příslušníky či příbuzné

Vhodnou výbavou je pevná domácí obuv, župan, pyžamo, spodní prádlo a věci osobní potřeby (mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme ponechat doma cenné věci (šperky, dražší mobilní telefon), větší obnos peněz či vkladní knížky. Za případnou ztrátu věcí nepřevzatých přímo do úschovy nemocnice neručí. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční trezor. Pokud jste zvyklí, přineste si s sebou minerální nebo neperlivou vodu a dále knihu, časopis, křížovky apod.

S sebou si vezměte ideálně v originálním balení a s údaji o dávkování veškeré léky, které dlouhodobě užíváte, neboť je budete zřejmě užívat i během hospitalizace.


                                                                 Akreditovano_SAK                                               akreditováno

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.