Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci na jaře 2020 změnila Nemocnice Svatá Anna dočasně režim návštěv hospitalizovaných pacientů, který platí od 22. června do odvolání. Návštěvy jsou možné jen po předchozí telefonické domluvě a při dodržení některých opatření.

Kontakty na lůžkové stanice

Telefonovat lze v pracovní dny od 7 do 14 hodin.

Děkujeme za pochopení 

Standardní režim návštěv

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Nemocnice Svatá Anna doporučené termíny návštěv.  Po dohodě s lékařem popř. zdravotnickým personálem na konkrétním oddělení je však možná domluva na jiném čase návštěv.

Doporučené návštěvní hodiny

Pondělí, středa, sobota a neděle nebo svátky 13 až 17 hodin.

Po dohodě s lékařem / zdravotním personálem na konkrétním oddělení je možná domluva na jiném čase návštěv.

Po domluvě se sestrou je možné své blízké za příznivého počasí vyvézt do parku u nemocnice.

Je zakázáno vzdálit se s pacientem mimo areál nemocnice bez písemného svolení lékaře. Opuštění oddělení je pacient povinen nahlásit staniční nebo službu konající sestře.

návštěvy

Rozmyslete si návštěvu pacientů, jste-li sami nemocní

Žádáme tímto blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů, aby s příznaky vzduchem šiřitelných nemocí, např. chřipky či při nachlazení, zodpovědně zvážili svoji návštěvu, neboť četnější frekvence návštěv zvyšuje riziko přenosu nákazy na pacienty.

Nemocnice s pomocí Krajské hygienické stanice sleduje v regionu vývoj nákaz a především chřipkových onemocnění. V případě dosažení vysokých podílů nemocných na obyvatele, může dojít k dočasnému zákazu návštěv pacientů
z hygienicko-epidemiologických důvodů. 

Při návštěvě nemocnice a během hospitalizace používejte správný postup hygieny rukou.


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.