Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci je Nemocnice Svatá Anna nucena reagovat průběžně na situaci v zemi, kraji i okrese a upravovat podle ní režim návštěv hospitalizovaných pacientů. 

Režim návštěv 

S platností od 14. 3. 2022 jsou umožněny návštěvy za následujících podmínek:

Telefonický kontakt na objednání návštěvy

1. stanice (ošetřovatelská, 1.patro) 374 751 916
2. stanice (ošetřovatelsko-rehabilitační, 2.patro) 374 751 917
3. stanice (rehabilitační, 3.patro) 374 751 918

Po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem jsou možné návštěvy chodících pacientů i venku a to denně od  14 do 16:30 hodin.


Standardní režim návštěv

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Nemocnice Svatá Anna doporučené termíny návštěv.  Po dohodě s lékařem popř. zdravotnickým personálem na konkrétním oddělení je však možná domluva na jiném čase návštěv.

Doporučené návštěvní hodiny

Pondělí, středa, sobota a neděle nebo svátky 13 až 17 hodin.

Po dohodě s lékařem / zdravotním personálem na konkrétním oddělení je možná domluva na jiném čase návštěv.

Po domluvě se sestrou je možné své blízké za příznivého počasí vyvézt do parku u nemocnice.

Je zakázáno vzdálit se s pacientem mimo areál nemocnice bez písemného svolení lékaře. Opuštění oddělení je pacient povinen nahlásit staniční nebo službu konající sestře.

návštěvy

Rozmyslete si návštěvu pacientů, jste-li sami nemocní

Žádáme tímto blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů, aby s příznaky vzduchem šiřitelných nemocí, např. chřipky či při nachlazení, zodpovědně zvážili svoji návštěvu, neboť četnější frekvence návštěv zvyšuje riziko přenosu nákazy na pacienty.

Nemocnice s pomocí Krajské hygienické stanice sleduje v regionu vývoj nákaz a především chřipkových onemocnění. V případě dosažení vysokých podílů nemocných na obyvatele, může dojít k dočasnému zákazu návštěv pacientů
z hygienicko-epidemiologických důvodů. 

Při návštěvě nemocnice a během hospitalizace používejte správný postup hygieny rukou.


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.