Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci je Nemocnice Svatá Anna nucena reagovat průběžně na situaci v regionu a upravovat podle ní režim návštěv hospitalizovaných pacientů.

Nemocnice Svatá Anna umožňuje návštěvy hospitalizovaných pacientů s doporučením splnění následujících podmínek:

Děkujeme za spolupráci a pochopení, snažíme se chránit především Vaše blízké.


Standardní režim návštěv mimo pandemii respiračních nemocí

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Nemocnice Svatá Anna doporučené návštěvní hodiny.  Po dohodě s lékařem popř. zdravotnickým personálem na konkrétním oddělení je však možná domluva na jiném čase návštěv.

Doporučené návštěvní hodiny

Denně 14 až 17 hodin.

Po dohodě s lékařem / zdravotním personálem na konkrétním oddělení je možná domluva na jiném čase návštěv.

Po domluvě se sestrou je možné své blízké za příznivého počasí vyvézt do parku u nemocnice (prosíme o návrat v cca 16:30hod. na oddělení, večeře).

Je zakázáno vzdálit se s pacientem mimo areál nemocnice bez písemného svolení lékaře. Opuštění oddělení je pacient povinen nahlásit staniční nebo službu konající sestře.

Prosíme návštěvy o maximální dodržování doporučeného času, v dopoledních hodinách mohou návštěvy narušit chod oddělení (probíhají vizity, výkony, rehabilitace apod.), dále prosím respektujte soukromí ostatních pacientů.

V případě mimořádné epidemiologické situace může ředitel nemocnice po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, vyhlásit zákaz návštěv.

Doporučení pro návštěvy

Kontakt pacienta s rodinnými příslušníky a přáteli je během jeho hospitalizace velmi důležitý. Pro zdárný průběh Vaší návštěvy si Vám dovolujeme poskytnut několik rad a doporučení v přiloženém letáku.

SA-III-INF-080-01-doporučení pro návštěvy

návštěvy

Rozmyslete si návštěvu pacientů, jste-li sami nemocní

Žádáme tímto blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů, aby s příznaky vzduchem šiřitelných nemocí, např. chřipky či při nachlazení, zodpovědně zvážili svoji návštěvu, neboť četnější frekvence návštěv zvyšuje riziko přenosu nákazy na pacienty.

Při návštěvě nemocnice a během hospitalizace používejte správný postup hygieny rukou.


Propuštění z nemocnice                                                                     Poskytování spirituálmí péče

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.