Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci je Nemocnice Svatá Anna nucena reagovat průběžně na situaci v zemi, kraji i okrese a upravovat podle ní režim návštěv hospitalizovaných pacientů. 

NÁVŠTĚVY NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ

 OD 17. 6. 2021

Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci je Nemocnice Svatá Anna nucena reagovat průběžně na situaci v zemi, kraji i okrese a upravovat podle ní režim návštěv hospitalizovaných pacientů. 

Nemocnice Svatá Anna umožňuje návštěvy s následujícími opatřeními:

Ve dnech:  Úterý – Čtvrtek – Neděle

Návštěva je možná pouze na základě předchozí telefonické rezervace na sesterně stanice (lze volat v pracovní dny 7-18hodin), kde je pacient hospitalizován:

1.patro  374 751 916

2.patro 374 751 917

3.patro 374 751 918

Návštěvní doba je stanovena od 13:00 do 16:00 hod.

Návštěvy u pacientů mohou probíhat i venku, ale stále za dodržení podmínek, že návštěva nejeví příznaky onemocnění a nejprve na sesterně příslušné stanice doloží doklad:

a) negativního POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starší než 72 hod. anebo PCR testu
ne starší 7 dní

b)o očkování proti COVID-19 (změna od 9.7.2021) - doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

c) že prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech

d) nebo předloží čestné prohlášení, že podstoupili antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72hodinami (toto prohlášení se u nás zakládá do zdravotnické dokumentace pacienta).

čestné prohlášení o negativním testu COVID-19

Návštěva se musí po příchodu do nemocnice nahlásit na sesterně stanice, kde je pacient hospitalizován. Tam se musí podrobit změření teploty.

U pacienta může být při návštěvě nejvýše 1 osoba (návštěvy dětí do 10 let nejsou dovoleny, na ostatní se vztahují stejné požadavky jako na dospělé), doba návštěvy na lůžkovém oddělení smí být nejvýše 20 min. 

Návštěvy v areálu nemocnice - denně

Pacienta si odvede/odveze do venkovních prostor  a zpět sama rodina. Maximální doba návštěvy 1 hodina.

Ve vnitřních i venkovních prostorách nemocnice musí mít návštěvník respirátor minimálně třídy FFP2 popř. KN95 (nemocnice ho neposkytuje) a při příchodu i odchodu si návštěvník dezinfikuje ruce.

Nemocnice není povinna provádět návštěvám antigenní testy.


Standardní režim návštěv

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Nemocnice Svatá Anna doporučené termíny návštěv.  Po dohodě s lékařem popř. zdravotnickým personálem na konkrétním oddělení je však možná domluva na jiném čase návštěv.

Doporučené návštěvní hodiny

Pondělí, středa, sobota a neděle nebo svátky 13 až 17 hodin.

Po dohodě s lékařem / zdravotním personálem na konkrétním oddělení je možná domluva na jiném čase návštěv.

Po domluvě se sestrou je možné své blízké za příznivého počasí vyvézt do parku u nemocnice.

Je zakázáno vzdálit se s pacientem mimo areál nemocnice bez písemného svolení lékaře. Opuštění oddělení je pacient povinen nahlásit staniční nebo službu konající sestře.

návštěvy

Rozmyslete si návštěvu pacientů, jste-li sami nemocní

Žádáme tímto blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů, aby s příznaky vzduchem šiřitelných nemocí, např. chřipky či při nachlazení, zodpovědně zvážili svoji návštěvu, neboť četnější frekvence návštěv zvyšuje riziko přenosu nákazy na pacienty.

Nemocnice s pomocí Krajské hygienické stanice sleduje v regionu vývoj nákaz a především chřipkových onemocnění. V případě dosažení vysokých podílů nemocných na obyvatele, může dojít k dočasnému zákazu návštěv pacientů
z hygienicko-epidemiologických důvodů. 

Při návštěvě nemocnice a během hospitalizace používejte správný postup hygieny rukou.


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.