Povinně zveřejňované informace

Základní údaje

Název společnost:  Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Sídlo společnosti: Kyjovská 607, 348 15  Planá

Identifikační číslo:  26360896

DIČ: CZ699005333 (pro účely DPH / fakturace)

DIČ: CZ26360896 (pro jiné daňové účely než DPH)

Další kontakty

Email: info@svataanna.nemocnicepk.cz

Web:  www.svataanna.nemocnicepk.cz

Telefonnické spojení: +420 374 751 911

ID datové schránky: dzmpvbw

Bankovní spojení:  115-6660050297/0100 vedený u KB


Další údaje

Orgány společnosti: Rada jednatelů, dozorčí rada, valná hromada (jediný akcionář: Plzeňský kraj - Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 301 00; IČ: 708 90 366

Způsob jednání: Společnost zastupuje rada jednatelů . Za radu jednatelů jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové společně.

Předmět podnikání: provozování zdravotních služeb, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Důvod a způsob založení

Založení: Společnost byla založena za účelem poskytování zdravotní péče a za účelem podnikání v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.  Způsob založení: Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 7089366, zastoupený hejtmanem Plzeňského kraje MUDr. Petrem Zimmermannem, prohlásil před notářem dne 28. 5. 2003 Zakladatelskou listinu o založení společnosti s ručením omezeným Nemocnice následné péče Planá - Sv. Anna s.r.o. se sídlem Kyjovská 607, 348 15 Planá u Mariánských Lázní. 
Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu Plzeň 25. 8. 2003 a je založena na dobu neurčitou.
Zřizovatelem nemocnice a jejím jediným akcionářem je Plzeňský kraj.

Spisová značka: C 15353 vedená u Krajského soudu v Plzni, zapsáno 25. srpna 2003


Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Znění zákona: zákon č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Příjem žádostí:  Žádost o poskytnutí informací lze učinit ústně v sídle společnosti - sekretariát ředitele v pracovní dny  6:00-14:30, 
písemně na korespondenční adrese, elektronickou poštou na info@svataanna.nemocnicepk.cz, datovou schránkou( viz Další kontakty).


Etická linka - program ochrany oznamovatelů

NNP Svatá Anna, s.r.o. chce mezi sebou a zaměstnanci i dalšími např. obchodními partnery budovat vzájemnou důvěru. Proto je vytvořen program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisůZákladem ochrany oznamovatelů je Etická linka, kterou pro nemocnice Skupiny NPK provozuje společnost BDO Audit s.r.o. (IČO 45314381). Podrobné informace, včetně možnosti podání oznámení a sledování jeho řešení je v prokliku.

Veřejné zakázky

Zadavatelem veřejných zakázek na služby a materiál pro skupinu Nemocnice Plzeňského kraje je příspěvková organizace Centrální nákup Plzeňského kraje. CNPK realizuje veřejné zakázky prostřednictvím elektronického portálu E-ZAK, kde se objevují vedle všech uveřejněných zakázek v rámci Plzeňského kraje.

vstup na portál E-ZAK

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.