Povinně zveřejňované informace

Základní údaje

Název společnost:  Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Sídlo společnosti: Kyjovská 607, 348 15  Planá

Identifikační číslo:  26360896

DIČ: CZ26360896

Další kontakty

Email: info@svataanna.nemocnicepk.cz

Web:  www.svataanna.nemocnicepk.cz

Telefonnické spojení: +420 374 751 911

ID datové schránky: dzmpvbw

Bankovní spojení:  115-6660050297/0100 vedený u KB

Další údaje

Člen koncernu dle § 79 zákona č. 90 / 2012 Sb.

Orgány společnosti: Rada jednatelů, dozorčí rada, valná hromada (jediný akcionář: Plzeňský kraj - Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 301 00; IČ: 708 90 366

Způsob jednání: Společnost zastupuje rada jednatelů . Za radu jednatelů jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové společně.

Předmět podnikání: provozování zdravotních služeb, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Důvod a způsob založení

Založení: Společnost byla založena za účelem poskytování zdravotní péče a za účelem podnikání v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.  Způsob založení: Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 7089366, zastoupený hejtmanem Plzeňského kraje MUDr. Petrem Zimmermannem, prohlásil před notářem dne 28. 5. 2003 Zakladatelskou listinu o založení společnosti s ručením omezeným Nemocnice následné péče Planá - Sv. Anna s.r.o. se sídlem Kyjovská 607, 348 15 Planá u Mariánských Lázní. 
Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu Plzeň 25. 8. 2003 a je založena na dobu neurčitou.
Zřizovatelem nemocnice a jejím jediným akcionářem je Plzeňský kraj.

Spisová značka: C 15353 vedená u Krajského soudu v Plzni, zapsáno 25. srpna 2003

Společnost Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., je členem koncernu (Nemocnice PK) ve smyslu § 79 zákona č. 90 / 2012 Sb., o obchodních korporacích

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Znění zákona: zákon č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Příjem žádostí:  Žádost o poskytnutí informací lze učinit ústně v sídle společnosti - sekretariát ředitele v pracovní dny  6:00-14:30, 
písemně na korespondenční adrese, elektronickou poštou na info@svataanna.nemocnicepk.cz, datovou schránkou( viz Další kontakty).

Výroční zprávy společnosti a konsolidované VZ Skupiny Nemocnice Plz. kraje

Ochrana osobních údajů

DPO pověřenec: Ing. Libor Šrám;  775 869 320,  libor.sram@bdo-it.com

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.