Na hradě Švihov se předávaly zaměstnanecké ceny Srdce a zněly hity skupiny Abba

28. 5. 2024

CENY SRDCE, SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Krajské rodinné nemocnice včera opět oceňovaly výjimečné zaměstnance, kteří jsou ve své práci příkladem pro své okolí a dělají dobré jméno nemocnici. Předávání cen Srdce nemocnic Plzeňského kraje se konalo na hradě Švihov na Klatovsku. Celkem 22 skleněných sošek se symbolem srdce si domů odneslo 20 jednotlivých zaměstnanců nemocnic včetně lékařů, sester či sanitářů i nezdravotnického personálu a dále dva zdravotnické týmy. 

Předávání cen se konalo v rámci neformálního setkání zaměstnanců, při kterém byl připraven rozsáhlý doprovodný program včetně prohlídek hradu, soutěží pro děti, ukázek historického šermu nebo vystoupení skupiny ABBA.cz. Pro více než 700 přítomných, které neodradil úvodní déšť, bylo připraveno také občerstvení, o které se z velké části postarali kuchaři Stodské nemocnice. 

„Cena Srdce je oceněním nejen profesionality, znalostí, dovedností, spolehlivosti, ale také dobré komunikace s kolegy a u zdravotníků rovněž vřelého přístupu k pacientům, ochoty pomáhat a umění vytvářet kolem sebe příjemnou atmosféru,“ uvedl šéf nemocnic Plzeňského kraje Zdeněk Švanda. Zároveň připomněl, že oceňování mimořádných zaměstnanců se konalo už v minulosti. Po prvních dvou ročnících ale přišla pandemie covidu, která další ročníky společenské akce znemožnila. "Věřím ale, že na dnešní příjemné setkání na Švihově navážeme a z akce a předávání ocenění se stane tradice," dodal. 

Předávání cen se ujali vždy ředitelé jednotlivých nemocnic a náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais, který ale ve své řeči ocenil práci všech zaměstnanců bez ohledu, zda si z akce odnesli skleněnou soušku či nikoli. "Jste tu všichni andělé, protože všichni umíte pomáhat lidem a děláte to se srdcem. Kéž by bylo více příležitostí, abychom vám to my ostatní mohli dávat najevo, jak jste důležití. Jsem proto moc rád, že se dnešní večer koná a mám tu čest se ho zúčastnit," uvedl Pavel Hais.

Fotogalerie níže - další fotky na intranetu každé nemocnice  

Držitelé ceny Srdce nemocnic Plzeňského kraje 2024

DOMAŽLICKÁ NEMOCNICE

Josef Vařejka - sanitář operačních sálů

Josef Vařejka je zdravotníkem tělem i duší. Nejprve pracoval řadu let jako důlní záchranář. V roce 2008 nastoupil do Domažlické nemocnice, kde se přes oddělení následné péče dostal na pozici sanitáře operačních sálů. Tato práce ho natolik pohltila, že jí zůstává věrný i v důchodovém věku.   

Božena Volfová - vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení 

Božena Volfová přišla do Domažlické nemocnice hned po škole a v roce 1990 začala pracovat na gynekologicko–porodnickém oddělení jako sestra v lůžkové části. Díky zkušenostem se v roce 2004 stala vrchní sestrou oddělení. Práce je stále její srdeční záležitostí, i když říká, že bez svých skvělých kolegyň by ji nemohla tak dlouho vykonávat.  

MUDr. Miroslava Kovářová - lékařka interního odd. a hematologie 

Miroslava Kovářová nastoupila do Domažlická nemocnice hned po dokončení lékařské fakulty v Praze v roce 1975. Po mateřské dovolené se začala zajímat o obor hematologie a transfuzní lékařství. Svoji pracovní náplň tak dělila mezi internu, hematologii a hematologickou laboratoř. O pacienty v hematologické poradně pečuje dodnes.

Kolektiv oddělení následné a dlouhodobé péče pod vedením primáře MUDr. Františka Stulíka a vrchní sestry Ivany Kalčíkové

Oddělení následné péče vzniklo v Domažlické nemocnici v roce 2005. I když je relativně mladé, stalo se se svými 55 lůžky rychle významnou a nedílnou součástí nemocnice. Svůj podíl na tom mají jak skvělý a vtipný primář Stulík a báječná vrchní sestra Kalčíková, tak s nimi celý tým sester, sanitářů a dalších lidí tvořících perfektní mozaiku. Mezi nimi mimo jiné staniční sestry Jana Hlaváčová - ranhojič těla i duše, a Blanka Borovanská - klidná a milá duše celého pracoviště.  

NEMOCNICE HORAŽĎOVICE

MUDr. Stanislava Bittenglová - lékařka 

Stanislava Bittenglová do nemocnice v Horažďovicích nastoupila nejprve v roce 1976 a po několikaleté praxi obvodního lékaře se do nemocnice vrátila opět v roce 2018. Skvělá lékařka je velmi přátelská k pracovnímu kolektivu a milá k pacientům.

Mgr. Ilona Sulánová - fyzioterapeutka

Ilona Sulánová v nemocnici pracuje jako fyzioterapeutka od roku 2002. Všechny nastalé situace řeší vždy s úsměvem a ochotou. Zařídí bez poznámek i věci, které by přímo řešit nemusela, ale má ráda všechno v pořádku. Patřila mezi klíčové pracovníky v těžké covidové době.

Bc. Eva Tichá - dokumentační sestra 

Eva Tichá v nemocnici pracuje od roku 2014 jako jedna z dokumentačních sester. Její hlavní pracovní náplní je organizování obsazenosti lůžek. Není to vůbec jednoduchá práce splnit všechny požadavky a vyjít všem vstříc. Vyžaduje mnoho diplomacie, pružnosti a přizpůsobení se nově vzniklým situacím. To vše zvládá s vlídností a nadhledem. 

KLATOVSKÁ NEMOCNICE

Mgr. Vladislava Veselá - hlavní sestra nemocnice

Vladislava Veselá je profesionálka odborně, jako manažer, ale i jako pedagog. Pracuje nejen v nemocnici ale působila i na střední zdravotnické škole. Pozici hlavní sestry Klatovské nemocnice vykonává už 22 let. Že tuto náročnou práci může dělat tak dlouho, prý vděčí hlavně spolupracovníkům a především vrchním sestrám, které jí jsou oporou a jistotou, že společně zvládnou překonat každou překážku.

Václav Jakl - vedoucí technického oddělení

Václav Jakl pracuje v nemocnici od roku 2008. Jeho hlavním úkolem bylo koordinovat výstavbu nového monobloku. Následně vedl další stavební a technické projekty - rekonstrukce starých objektů, například pro následnou péči či dětskou skupinu a před nedávnem řídil výstavbu dialyzačního střediska. Je motorem skvěle fungujícího týmu technického oddělení.

Kolektiv oddělení následní péče pod vedením prim. MUDr. Richarda Hlavsy a vrchní sestry Mgr. Dany Novákové

Oddělení následné péče Klatovské nemocnice tvoří skvělý sehraný samostatný tým, který je stabilní, odvádí svou práci v nejlepší možné kvalitě a vychází vstříc akutním oddělením v rámci komplexnosti poskytované zdravotní péče. Od roku 2011, kdy oddělení vzniklo, ho vede odborník s lidským přístupem primář Richard Hlavsa a významně jej podporuje vedoucí lékař sociálních lůžek Miloslav Görner, vrchní sestra Dana Nováková a samozřejmě celý tým sestřiček, sanitářů a dalších zdravotníků i nezdravotníků.

Lékaři, kteří publikují v odborných lékařských časopisech a přednáší na významných konferencích
MUDr. Jan Vachek - primář interního odd.  

Jan Vachek je nejen primářem interního oddělení, ale stále působí jako nefrolog i ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a zároveň vyučuje studenty na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vede diplomové práce studentů, z nichž některé vznikly v Klatovech. Přednáší na národních i mezinárodních vzdělávacích akcích. Je autorem více než 150 článků v tuzemských i zahraničních časopisech, recenzuje odborné články a je autorem nebo spoluautorem pěti knih, přičemž dvě byly oceněny publikační cenou České internistické společnosti.

MUDr. Kateřina Oulehle - lékařka nefrologie

Kateřina Oulehle je vedoucí lékařkou hemodialyzačního střediska. Zabývá se mimo jiné problematikou klinické výživy a připravuje se na atestaci ve specializovaném oboru klinické osteologie. Je velice aktivní ve vzdělávání mladších kolegů a kolegyň. Pravidelně publikuje v časopisech s internistickou a nefrologickou tématikou. Je spoluautorkou knižních publikací, z nichž některé byly oceněny cenami České internistické společnosti.

MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - primář oddělení klinických laboratoří 

Richard Pikner působí nejen v Klatovské nemocnici, ale také na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a spolupracuje například i s Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Aktivně se věnuje vzdělání a výchově mladších kolegů, vede bakalářské i diplomové práce, je členem několika odborných společností, včetně mezinárodních. Je autorem či spoluautorem více než 40 odborných článků.

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE

MUDr. Miroslava Padrtová - vedoucí lékařka hematologicko-transfuzního oddělení

Miroslava Padrtová pracuje v Rokycanské nemocnice od roku 2008. Zprvu na interním oddělení. Nyní je téměř 10 let vedoucí lékařkou Hematologicko-transfuzního oddělení, kdy neustále pomáhá rozvíjet transfuzní službu. Daří se ji se svým týmem oslovit spoustu zájemců o dárcovství a budovat v relativně málo zalidněném okrese významnou dárcovskou základnu.

MUDr. Olga Šantorová - lékařka

Olga Šantorová v Rokycanské nemocnici začínala v roce 1980 jako zdravotní sestra. Během práce ale absolvovala studia Lékařské fakulty v Plzni a po jejímž absolvování nastoupila na interní oddělení jako lékařka. Od roku 2011 pracuje jak na interním oddělení, tak hlavně jako praktický lékař pro dospělé.

Milada Zoubelová - sestra interního oddělení

Milada Zoubelová nastoupila do Rokycanské nemocnice v roce 1987.  Od té doby pracuje na lůžkové části interny jako všeobecná sestra. Je oblíbená nejen mezi pacienty, ale i mezi svými kolegyněmi. Pro své nadřízené je jistotou, že práce bude odvedena na 100 procent. Pracuje svědomitě, nikdy neodmítne pomoc.

STODSKÁ NEMOCNICE

Jana Vacíková - emeritní vrchní sestra interního oddělení

Jana Vacíková je nejdéle stále aktivně pracující sestrou Stodské nemocnice. Nastoupila do ni v létě 1973. V roce 1991 se stala staniční sestrou tehdy nově otevřené interní jednotky intenzivní péče. Poté byla 13 let vrchní sestrou interního oddělení. Nyní již v důchodovém věku pracuje v interní příjmové ambulanci.

Anna Boucová - staniční sestra jednotky intenzivní péče

Anna Boucová pracuje ve Stodské nemocnici od roku 1980. V 90. letech se stala staniční sestrou Jednotky intenzivní péče a tuto funkci zastává dodnes. Také ona patří k nejvěrnějším zaměstnancům nemocnice.

MUDr. Jiří Wicherek - primář rehabilitačního oddělení

Jiří Wicherek působí ve Stodské nemocnici přes 30 let a po celou dobu buduje dobré jméno rehabilitačnímu oddělení. Snaží se neustále zavádět nové moderní léčebné postupy a technologie. Oddělení má díky němu a jeho týmu na Plzeňsku nadstandardní pověsti.

NEMOCNICE SVATÁ ANNA

Marie Eidelpesová - staniční sestra

Marie Eidelpesová je mladá, energická, empatická zdravotní sestřička, která se brzy vypracovala na pozici staniční sestry. Má dar naslouchat a poradit. Nebojí se říct pravdu, ale umí přijmout i kritiku. Pacientům rozumí v jejich nelehkých chvílích a umí je motivovat v léčbě.

Bc. Stanislava Vosecká - fyzioterapeutka

Stanislava Vosecká pracuje jako fyzioterapeutka už téměř 30 let a i po tak dlouhé době je vždy usměvavá. Kromě pacientů v nemocnici Svatá Anna se věnuje i lidem v Plané, kde vede léčebnou tělesnou výchovu. Pacienti si její práci pochvalují a nejen pacienti. V nemocnici vede program podpory zdraví a pomáhá i zaměstnancům nastavit lepší pohybový vzorec, aby je netrápily bolesti pohybového aparátu. Spolupracuje se zdravotnickou fakultou Západočeské Univerzity v Plzni.

MUDr. Stulík František - lékař

František Stulík je sice kmenovým lékařem Domažlické nemocnice, ale v loňském roce významně pomohl a stabilizoval tým lékařů i v nemocnici Svatá Anna. Pomohl skromně a s úsměvem a kdykoli to nemocnice potřebovala. Tým nemocnice mu děkuje za obětavou práci.

Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.